Tiger Motors M6 CCW prop adapter till MN40XX
PA016     
39 kr

                Köp antal


I lager : 11 st.


OBS! Utgående produktPassar till: MN 3520, 4010, 4012, 4014, 4120.

CW=ClockWise=Medurs.
CCW=CounterClockWise=Moturs.Typ Filnamn *
Finns inga dokument för produktenTillverkare

© GW Modellhobby AB, Org.nr. 556766-7398. Telefon 0500-60 00 88