Lost signal alarm and finder
EM-SLA     
129 kr

                Köp antal


I lager : 7 st.

Alarm vid förlust av signal.

Stark ljudsignal vid förlust av signal. Lätt att hitta bortfluget plan.
Kopplas in i en mottagarkanal, genomföringskabel till servo. Se bild.

Spec:
Stark ljudsignal på >85 dB.
Inbyggd LED. (röd led som blinkar vid larm).
Påminner om ej avslagen mottagare.
Larm vid en minuts inaktivitet kan stängas av. (switch till mode 2).
Passar alla standardmottagare som drivs av 4.8 - 6 V.
Strömförbrukning: <2.5 mA. 50 mA vid larm.
Liten och lätt. Vikt: 7 g.Typ Filnamn *
Finns inga dokument för produktenTillverkare

© GW Modellhobby AB, Org.nr. 556766-7398. Telefon 0500-60 00 88